नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय List

रविंद्र नाथ टैगोर

वर्ष - 1911

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - साहित्य

सीवी रमन

वर्ष - 1930

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - भौतिक विज्ञान

हरगोविंद खुराना

वर्ष - 1968

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - चिकित्सा

मदर टेरेसा 1979 अर्थशास्त्र

वर्ष - 1979

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - शांति

सुब्रमण्यम चंद्रशेखर

वर्ष - 1983

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - भौतिक विज्ञान

अमर्त्य सेन

वर्ष - 1998

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - अर्थशास्त्र

वीएस नायपॉल

वर्ष - 2001

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - साहित्य

वेंकटरमन रामाकृष्णन

वर्ष - 2009

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - रसायन विज्ञान

कैलाश सत्यार्थी

वर्ष - 2014

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - शांति

अभिजीत बनर्जी (नवीनतम)

वर्ष - 2019

नोबेल पुरस्कार विजेता

क्षेत्र - अर्थशास्त्र